KURS MISTRZOWSKI „UCZNIOWIE MISTRZÓW”

KURS MISTRZOWSKI „UCZNIOWIE MISTRZÓW”

KURS MISTRZOWSKI
„UCZNIOWIE MISTRZÓW”
08 – 15.07.2018

Kurs odbędzie się 60km od Legnicy w pięknym kompleksie pałacowym w Krzyżowej, koło Świdnicy.

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne ”Krzyżowa”
Krzyżowa 7,
PL 58-112 Grodziszcze

 

W malowniczej wsi Krzyżowa – 8 km od Świdnicy i 55 km od Wrocławia, na terenie byłego
majątku rodziny von Moltke usytuowany jest nowoczesny obiekt szkoleniowo-konferencyjny.
XVIII-wieczny Pałac i budynki skupione wokół dziedzińca tworzą niepowtarzalną atmosferę,
a lokalizacja na wsi zapewnia ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Profesjonalne zaplecze
konferencyjne i baza noclegowa a także możliwości rekreacyjne i osobliwości regionu
sprawiają, że Krzyżowa jest idealnym miejscem wypoczynku i pracy.

Mistrzowie:

skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, fagot, saksofon, klarnet
ŁUKASZ BŁASZCZYK skrzypce – Akademia Muzyczna w Łodzi
KONRAD DRAGAN skrzypce – Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy
WIESŁAW KWAŚNY skrzypce – Akademia Muzyczna w Krakowie.

ANNA RZYMYSZKIEWICZ skrzypce (9-15.07.2018) – PSM I st.nr 4 w Warszawie, PSM i

OSM w Płocku

STEFAN TARARA skrzypce (8-13.07) – Conservatorium Bern, asystent prof. Zakhara Brona
MARIA PERADZYŃSKA-FILIP flet – Uniwersytet Muzyczny w Białymstoku, ZPSM

im.K.Szymanowskiego, Warszawa

URSZULA MARCINIEC – MAZUR wiolonczela – Akademia Muzyczna, Wrocław
ARKADIUSZ ADAMSKI klarnet – Akademia Muzyczna w Katowicach
ARTUR KASPEREK fagot – Uniwersytet Muzyczny im.F.Chopina w Warszawie

MONIKA PRZESTRZELSKA-POLACZEK akompaniator

WIKTOR SZYMAJDA akompaniator

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. W
przypadku nieopłacenia zaliczki organizator ma prawo w to miejsce przyjąć osobę z listy
rezerwowej.
KOSZTY:
Koszt kursu – 950 zł (5 lekcji)
kurs podwójny u jednego profesora (10 lekcji) – 1700 zł
prof. Stefan Tarara 1600zł (4 lekcje), 3200zł (8 lekcji)
PLUS
opłata za zakwaterowanie
• zakwaterowanie w budynku Stajnia i Obora: osoby dorosłe (rodzice, babcie,
dziadkowie, opiekunowie) 110 zł/os. za dzień pobytu z pełnym wyżywieniem,
dzieci od lat 4 i młodzież ucząca się – 90 zł/os. za dzień pobytu z pełnym
wyżywieniem,
dzieci do lat 4 bez opłat.

• zakwaterowanie w Spichlerzu:
dorośli, młodzież oraz dzieci powyżej 4 lat – 140 zł/os. za dzień pobytu z pełnym
wyżywieniem,
dzieci do lat 4 bez opłat.
Cena pobytu zawiera nocleg i całodzienne wyżywienie (śniadanie + obiad + kolacja). Pobyt
rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu i kończy śniadaniem i suchym prowiantem, lub
śniadaniem i obiadem w dniu wyjazdu.
Cena za pobyt jest ceną promocyjną i pakietową. Płatność za pobyt regulowana jest
najpóźniej w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu bądź
rezygnacji z jakiegokolwiek posiłku.
O zmianie daty przyjazdu lub wyjazdu uczestnik jest zobowiązany poinformować w karcie
zgłoszenia. W przeciwnym wypadku musi wnieść opłatę za cały pobyt.
1. Każdy uczestnik ma 5 lekcji po 45 min.
2. Każdy uczestnik ma możliwość pracy z akompaniatorem.
• dzieci młodsze 4 x 10 min.
• młodzież starsza 4 x 30min.
3. Każdy uczestnik ma możliwość grania na koncertach.
4. Zaleca się przywieźć pulpit, nuty akompaniamentu, strój koncertowy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże oraz
zniszczenia instrumentów. Każdy jest zobowiązany do należytego dbania i
zabezpieczania swojego mienia.
6. Zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów
leczenia.
7. Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat musi towarzyszyć pełnoletni opiekun.
Opiekun pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.
8. MŁODZIEŻ MOŻE PRZEBYWAĆ NA KURSIE BEZ OPIEKUNA JEŻELI
RODZICE NAPISZĄ STOSOWNE OŚWIADCZENIE, W KTÓRYM WYRAŻAJĄ
ZGODĘ I BIORĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SAMODZIELNY
POBYT DZIECKA NA KURSIE.
9. W pierwszy dzień kursu – zakwaterowanie od godz. 14, pierwszy posiłek –
kolacja.
10. W ostatni dzień kursu pokój należy opuścić do godz. 10.00, ostatni posiłek –
śniadanie. Obiad lub prowiant – opcjonalnie.
11. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie kserokopii dowodu wpłaty zaliczki w
wysokości 350 zł wraz z kartą zgłoszenia na adres:
alicja.dragan@mlodypaganini.pl do 11.05.2018. Decyduje kolejność zgłoszeń
Impresariat Artystyczny
„Młody Paganini”
ul.Matejki 13/4
59-220 Legnica
Wpłatę proszę dokonywać na konto:
08 1050 1748 1000 0090 7978 7074
„ZALICZKA na kurs”

12. W przypadku rezygnacji zaliczka nie jest zwracana
13. Pozostałą opłatę należy dokonać przelewem na konto lub na miejscu gotówką do
dnia rozpoczęcia kursu.
14. Prosimy o czytelne wpisywanie adresu mailowego, gdyż uczestnictwo
kandydatów potwierdzimy e-mailem.