REGULAMIN

 

KURS MISTRZOWSKI „UCZNIOWIE MISTRZÓW”
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne i Pałac w Krzyżowej (koło Świdnicy, woj.dolnośląskie)

Zapraszamy do zapisów na

najbliższy kurs w terminie 10-17. 07. 2022

 Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Łukasz Błaszczyk  * skrzypce

Konrad Dragan  * skrzypce

Wiesław Kwaśny  * skrzypce

Adam Mokrus* skrzypce

Anna Rzymyszkiewicz  * skrzypce (od 11.07)

Małgorzata Skorupa * skrzypce

Stefan Tarara * skrzypce

Urszula Marciniec Mazur  * wiolonczela, zespoły kameralne, orkiestra

Maria Peradzyńska  * flet (do 16.07)

Arkadiusz Adamski  * klarnet

Artur Kasperek * fagot

Monika Przestrzelska  * fortepian, akompaniament

Wiktor Szymajda  *  fortepian, akompaniament

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

LEKCJE

 1. Każdy uczestnik ma 5 lub 10 lub 15 lekcji po 45 min;
 2. Każdy uczestnik ma możliwość pracy z akompaniatorem, nie jest to jednak obowiązkowe ani obligatoryjne:
  – dzieci młodsze 3 x 10 min. (do 14 r.ż);
  – młodzież starsza 3 x 15 min. (powyżej 14 r.ż.);
 3. Każdy uczestnik ma możliwość grania na koncertach.
 4. Zaleca się przywieźć pulpit, nuty akompaniamentu, strój koncertowy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże oraz zniszczenia instrumentów. Każdy jest zobowiązany do należytego dbania i zabezpieczania swojego mienia.
 6. Zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów leczenia.
 7. Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat musi towarzyszyć pełnoletni opiekun. Opiekun pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.
 8. Młodzież może przebywać na kursie bez opiekuna jeżeli rodzice napiszą stosowne oświadczenie (załącznik), w którym wyrażają zgodę i biorą całkowitą odpowiedzialność za samodzielny pobyt dziecka na kursie.
 9. W pierwszy dzień kursu – zakwaterowanie po godz. 14, pierwszy posiłek – kolacja o godz.18.00.
 10. W ostatni dzień kursu pokój należy opuścić do godz. 10.00, ostatni posiłek – śniadanie. Obiad lub prowiant – opcjonalnie.
 11. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zadatku w wysokości 450 zł oraz przesłanie karty zgłoszenia na adres: kurs@paganini.net.pl
  Pozostałą opłatę (600zł lub 1650zł) prosimy dokonać najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu
  Impresariat Artystyczny
  „Młody Paganini”
  ul.Matejki 13/4
  59-220 Legnica
  rachunek bankowy ING: 08 1050 1748 1000 0090 7978 7074
  ZADATEK na kurs ……(imię i nazwisko kursanta)”
 12. UPRZEJMIE PROSIMY ŻEBY OPŁATĘ ZA ZAKWATEROWANIE DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA MIEJSCU PO PRZYJEŹDZIE, W RECEPCJI „KRZYŻOWA”
  gotówką lub kartą.
 13. W przypadku nieopłacenia zadatku organizator ma prawo w to miejsce przyjąć osobę z listy rezerwowej.
 14. W przypadku rezygnacji ZADATEK nie jest zwracany.
 15. Pozostałą opłatę należy dokonać przelewem na konto do dnia  rozpoczęcia kursu lub gotówką w dniu przyjazdu.
 16. Prosimy o czytelne wpisywanie adresu mailowego, gdyż uczestnictwo kandydatów potwierdzimy
  e-mailem.
 17. W przypadku niektórych profesorów nie obowiązuje kolejność zgłoszeń lecz o przyjęciu decyduje wybór profesora.
***SERDECZNIE DZIĘKUJEMY KAWAI ZA WYPOŻYCZENIE WSPANIAŁEGO FORTEPIANU***