PROFESOROWIE

KURS MISTRZOWSKI „UCZNIOWIE MISTRZÓW”
Krzyżowa

Profesorowie

Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Krzyżowej (koło Świdnicy)

*****

 10 – 17. 07. 2022

*****

PROFESOROWIE:

Łukasz Błaszczyk  * skrzypce

Konrad Dragan  * skrzypce

Wiesław Kwaśny * skrzypce

Adam Mokrus * skrzypce

Anna Rzymyszkiewicz  * skrzypce

Małgorzata Skorupa * skrzypce

Stefan Tarara * skrzypce

Urszula Marciniec Mazur  * wiolonczela, zespoły kameralne, orkiestra

Maria Peradzyńska  * flet

Arkadiusz Adamski * klarnet

Artur Kasperek * fagot

Monika Przestrzelska  * fortepian, akompaniament

Wiktor Szymajda  *  fortepian, akompaniament

ŁUKASZ BŁASZCZYK skrzypce – Akademia Muzyczna, Łódź
KONRAD DRAGAN skrzypce – Zespół Szkół Muzycznych, Legnica
WIESŁAW KWAŚNY skrzypce – Akademia Muzyczna, Kraków
ADAM MOKRUS skrzypce – Akademia Muzyczna, Katowice
ANNA RZYMYSZKIEWICZ skrzypce – PSM I st. nr 4,Warszawa,
PSM i OSM, Płock
MAŁGORZATA SKORUPA skrzypce, Akademia Muzyczna, Gdańsk
STEFAN TARARA skrzypce – Konservatorium Bern, Szwajcaria
TOMASZ STRAHL wiolonczela – Uniwersytet Muzyczny, Warszawa
URSZULA MARCINIEC – MAZUR wiolonczela – Akademia Muzyczna, Wrocław
MARIA PERADZYŃSKA flet – Uniwersytet Muzyczny, Warszawa
ARKADIUSZ ADAMSKI klarnet – Akademia Muzyczna, Katowice

Uniwersytet Muzyczny, Warszawa

ARTUR KASPEREK fagot –  Uniwersytet Muzyczny, Warszawa
RYSZARD ŻOŁĘDZIEWSKI saksofon – Akademia Muzyczna, Wrocław
MONIKA PRZESTRZELSKA-POLACZEK pianistka – Uniwersytet Muzyczny, Warszawa
WIKTOR SZYMAJDA pianista- OSM I i II st. Wrocław, Legnica