RACHUNEK BANKOWY

RACHUNEK BANKOWY

Impresariat Artystyczny
„Młody Paganini”
ul.Matejki 13/4
59-220 Legnica

 

rachunek bankowy ING: 08 1050 1748 1000 0090 7978 7074
tytuł przelewu: ZADATEK na  kurs ……(imię i nazwisko kursanta i profesora)